Trang bị Đao Truy Hồn | Hội Quán Cao Thủ

Đao Truy Hồn

Giá:1800

+100 Công vật lý

+10% Hút máu

[Tróc nã] - Nội tại duy nhất: Sát thương trúng đích khiến mục tiêu bị giảm 50% khả năng hồi máu trong 1.5 giây (nếu sát thương từ đòn đánh thường sẽ khiến hiệu lực kéo dài 3 giây)