Trang bị Nanh Fenrir | Hội Quán Cao Thủ

Nanh Fenrir

Giá:1950

+200 Công vật lý

Chinh phạt: Khi máu của mục tiêu xuống dưới 50% sẽ chịu thêm 30% sát thương - Nội tại duy nhất