Trang bị Sách cổ | Hội Quán Cao Thủ

Sách cổ

Giá:540

+80 Công phép

+20 Hồi năng lượng / 5s

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile