Trang bị Giày hộ vệ | Hội Quán Cao Thủ

Giày hộ vệ

Giá:700

+110 Giáp

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất

Giảm 15% sát thương gánh chịu từ đòn đánh tay - Nội tại duy nhất