Trang bị Lệnh bài phong thần | Hội Quán Cao Thủ

Lệnh bài phong thần

Giá:1750

Giá: 1850

+250 Giáp
+600 Máu
+5% Tốc chạy
+40 Hồi máu
+15 Hồi năng lượng


[Quân lương] - Chủ thể được nhận 5 vàng hoặc kinh nghiệm mỗi 3 giây khi sở hữu mức vàng hoặc kinh nghiệm thấp nhất đội - Nội tại duy nhất


[Công huân]: Hạ hoặc phụ hạ gục giúp nhận thêm 30% vàng và kinh nghiệm - Nội tại duy nhất


[Phong thuẫn] Tạo lá chắn cho bản thân hoặc tướng đồng minh lân cận thấp máu nhất giúp chặn (800 + cấp tướng *80) sát thương, đồng thời giúp tăng 30% tốc chạy cho mục tiêu trong 3 giây; 45 giây hồi chiêu - Kích hoạt duy nhất