Trang bị Nhẫn phong thần | Hội Quán Cao Thủ

Nhẫn phong thần

Giá:1750

+90 Công phép
+15% Giảm hồi chiêu
+5% Tốc chạy
+30 Hồi năng lượng

 

[Quân lương] Chủ thể được nhận 5 vàng hoặc kinh nghiệm mỗi 3 giây khi sở hữu mức vàng hoặc kinh nghiệm thấp nhất đội - Nội tại duy nhất

 

[Công huân] Hạ hoặc phụ hạ gục giúp nhận thêm 30% vàng và kinh nghiệm - Nội tại duy nhất

 

[Phong nhãn] Lập tức làm lộ diện tướng địch gần nhất trong 4 giây; 30 giây hồi chiêu - Kích hoạt duy nhất