Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Canh gác | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Canh gác

Nhánh Rừng nguyên sinh

Khi đứng gần trụ (phạm vi 4m), bản thân sẽ được nhận 15% kháng hiệu ứng và 10% miễn thương