Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Mộc giáp | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Mộc giáp

Nhánh Rừng nguyên sinh

Gánh chịu sát thương sẽ cộng dồn, đủ 20 lần sẽ hóa giải trạng thái bị khống chế và gây sát thương phép bằng 10% máu tối đa của bản thân với phạm vi 3.5 m và gây choáng 0.75 giây đồng thời tăng 30% hồi máu trong 3 giây