Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Tử thần | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu: Tử thần

Loại phù hiệu: Thành khởi nguyên

Sau khi trận đấu bắt đầu 3 phút, bạn nhận được khả năng miễn sát thương chí tử đồng thời tăng 20% tốc chạy trong 1 giây. Chỉ được dùng 1 lần

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile