Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Cả lợi và hại | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu: Cả lợi và hại

Loại phù hiệu: Thành khởi nguyên

Khởi đầu trận ở cấp 2. Trước cấp 12, bản thân được nhận thêm kinh nghiệm tự nhiên (nhận theo thời gian) 50% nhưng lượng kinh nghiệm và vàng nhận được do hạ lính, hạ quái rừng sẽ bị giảm đi 50%

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile