Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Hấp huyết | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Hấp huyết

Nhánh Vực hỗn mang

Hạ hoặc phụ sẽ được hồi 9% máu đã mất và 15% năng lượng đã mất