Trang bị Sóng Thống Khổ | Hội Quán Cao Thủ

Sóng Thống Khổ

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 7/6.7/6.4/6.1/5.8/5.5 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Marja vung tay phóng làn sóng ma mị về phía trước công kích kẻ địch, gây 400/480/560/640/720/800 (+0.5 công phép) sát thương phép và làm chậm nạn nhân trúng chiêu 40% trong 2 giây
Bất cứ kẻ địch nào rơi vào tầm đánh của làn sóng này đều phải chịu tác động của nó.

Kỹ năng khác của Marja