Trang bị Phệ Hồn Trùng | Hội Quán Cao Thủ

Phệ Hồn Trùng

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Marja triệu hồi một bầy yêu trùng tấn công lên những kẻ địch lân cận gây 350/420/490/560/630/700 (+0.55 công phép) sát thương phép
Càng nhiều đối tượng xung quanh Marja, càng nhiều yêu trùng được sinh ra.

Các kỹ năng khác của Marja

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile