Trang bị Thuỷ Âm | Hội Quán Cao Thủ

Thuỷ Âm

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 50/55/60/65/70/75 năng lượng

Sephera gảy đàn tấn công 3 kẻ địch lân cận (ưu tiên tướng), gây 250/280/310/340/370/400 (+0.3 công phép) sát thương phép, đồng thời làm chậm 50% tốc chạy của nạn nhân trong 1 giây.

Đặc biệt đòn đánh thường kế tiếp sau khi tung chiêu này sẽ gây 175/200/225/250/275/300 (+0.25 công phép) sát thương phép, và giúp giảm 1 giây hồi tất cả chiêu.

Kỹ năng khác của Sephera