Trang bị Song Xích | Hội Quán Cao Thủ

Song Xích

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 6 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Veres phóng xích tách làm hai sợi tấn công kẻ địch gây 130/180/230/280/330/380 (+0.6 công vật lý) sát thương vật lý. Nạn nhân xấu số trúng cả hai sợi xích sẽ bị choáng 1 giây.

Chưa hết, tung xích trúng tướng địch giúp Veres nhận một điểm tích lũy Huyết xích