Trang bị Tín Niệm | Hội Quán Cao Thủ

Tín Niệm

Vị trí: Nội tại

Enzo tiến vào trạng thái Tín niệm, được tăng phúc năng lực thần thánh lên vũ khí, gây 100% sát thương vật lý lên địch ở gần. Đánh xa gây thêm 35% sát thương, đánh trúng tướng địch giúp bản thân tăng tốc chạy (hiệu quả phụ thuộc vào Truy bức)

Kỹ năng khác của Enzo