Trang bị Chấn Thiên Chưởng | Hội Quán Cao Thủ

Chấn Thiên Chưởng

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8 giây

Tiêu thụ: 60/65/70/75/80/85 năng lượng

Qi dùng chân khí đánh liên tiếp vào kẻ địch phía trước, mỗi đòn đánh gây 75/90/105/120/135/150 (+0.33 công vật lý) sát thương vật lý và giảm 15/22/29/36/43/50 giáp của địch. Chiêu này được cộng dồn tối đa 5 lần trong 5 giây.