Trang bị Bắn Dồn | Hội Quán Cao Thủ

Bắn Dồn

Vị trí: Nội tại

 

Celia đánh thường trúng địch được tăng 3% chí mạng và 8 công vật lý trong 1.5 giây, cộng dồn tối đa 5 lần.

 

Các kỹ năng khác của Celica

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile