Trang bị Nguỵ Trang Đơn Lẻ | Hội Quán Cao Thủ

Nguỵ Trang Đơn Lẻ

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 10 giây

Tiêu thụ: 70/75/80/85/90/95 năng lượng

Krizzix tiến vào trạng thái ngụy trang trong 4 giây. Dưới trạng thái này, Krizzix được tăng 40% tốc chạy và gây 450/540/630/720/810/900 (+0.6 công phép) sát thương phép kèm hiệu ứng giảm 25%/28%/31%/34%/37%/40% giáp cùng giáp phép trong 4 giây lên những nạn nhân hắn lướt qua; ngụy trang sẽ mất hiệu lực khi Krizzix gây bất kỳ sát thương nào khác lên địch, ngoại trừ chiêu này.