Trang bị Phá Kén | Hội Quán Cao Thủ

Phá Kén

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 36/30/24 giây

Tiêu thụ: 100/110/120 năng lượng

Eland'orr thức tỉnh đèn tinh linh đẩy lùi kẻ địch gây 300/450/600 (+1.0 công vật lý) sát thương phép sau đó linh hồn trong đèn phá kén bay thẳng tiếp theo hướng đánh

Các kỹ năng khác của Eland'orr

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile