Trang bị Chiến Thần | Hội Quán Cao Thủ

Chiến Thần

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 30 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Lữ Bố cường hóa bản thân, tăng công vật lý 100/150/200 và 30% kháng hiệu ứng. Mỗi lần dùng đòn đánh thường hoặc kỹ năng trúng mục tiêu sẽ hồi cho bản thân 120/180/240 (+0.40 công vật lý) máu, kéo dài trong 8 giây

Các kỹ năng khác của Lữ Bố

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile