Trang bị Độc Khí | Hội Quán Cao Thủ

Độc Khí

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 12/11.4/10.8/10.2/9.6/9 giây

Tiêu thụ: 55/60/65/70/75/80 năng lượng

Mganga tạo ra một luồng khói độc tại vùng chỉ định trong 4 giây. Làn khói này dần lan rộng ra gây 60/66/72/78/84/90 (+0.16 công phép) sát thương phép kèm hiệu ứng làm chậm 30% tốc chạy trong 2 giây. Sau mỗi 12 - 9 giây Mganga lại dự trữ thêm 1 lọ thuốc độc ( thay đổi theo % thời gian hồi chiêu, lên đến tối đa 2 lọ ) 

Kỹ năng khác của Mganga