Trang bị Thấu Tâm | Hội Quán Cao Thủ

Thấu Tâm

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Các đòn đánh thường gây hiệu ứng xuyên thấu, gây 90% công phép sát thương phép lên những kẻ địch theo đường thẳng