Trang bị Linh Hồn Hộ Mệnh | Hội Quán Cao Thủ

Linh Hồn Hộ Mệnh

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 12/11/10/9/8/7 giây

Tiêu thụ: 40/45/50/55/60/65 năng lượng

Nội tại: Kahlii được cộng thêm 25/40/55/70/85/100 công phép và 2/3/4/5/6/7% tốc độ chạy

 

Kích hoạt: Kahlii tạo nên một khiên bảo hộ từ lớp oan hồn, đồng thowifgiups tăng 50/80/110/140/170/200 công phép của bản thân, và giúp tăng tốc chạy thêm 7/9/11/13/15/17% trong 60 giây