Trang bị Pháo Đại | Hội Quán Cao Thủ

Pháo Đại

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 30/25/20 giây

Tiêu thụ: 100/110/120 năng lượng

Violet tấn công những kẻ thù trong phạm vi với phát pháo cực đại, gây 400/550/700 (+1.5 công vật lý) và 12% máu đã mất của kẻ địch sát thương vật lý