Trang bị Phi Kiếm | Hội Quán Cao Thủ

Phi Kiếm

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 9/8.4/7.8/7.2/6.6/6 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Butterfly phóng kiếm chớp nhoáng gây 350/400/450/500/550/600 (+1.25 công vật lý) sát thương vật lý lên những nạn nhân trúng đòn theo đường thẳng. Đồng thời Butterfly được tăng 50% tốc đánh trong 3 giây.

Kỹ năng khác của Butterfly