Trang bị Bụi Hắc Ám | Hội Quán Cao Thủ

Bụi Hắc Ám

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 6 giây

Tiêu thụ: 70/75/80/85/90/95 năng lượng

Azzen'Ka tung Bụi hắc ám vào kẻ thù, gây 235/285/335/385/435/485(+0.65 Công phép) sát thương phép. Kẻ địch trúng bụi lần hai sẽ chỉ phải chịu 80% sát thương.

Kỹ năng khác của Azzen'Ka