Trang bị Vụ Nổ Vàng | Hội Quán Cao Thủ

Vụ Nổ Vàng

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 9/8.6/8.2/7.8/7.4/7 giây

Tiêu thụ: 75/80/85/90/95/100 năng lượng

Gildur ném vàng gây choáng và gây 400/500/600/700/800/900(+1.2 công phép) sát thương phép lên tất cả kẻ địch trong tầm chiêu