Trang bị Sừng Trâu | Hội Quán Cao Thủ

Sừng Trâu

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 9/8.5/8/7.5/7/6.5 giây

Tiêu thụ: 80/90/100/110/120/130 năng lượng

Toro nhào tới những kẻ thù của mình, gây 115/130/145/160/175/190 (+1.0 công vật lý) sát thương vật lý đồng thời hất tung những nạn nhân trúng chiêu