Trang bị Vách Ngăn Hắc Ám | Hội Quán Cao Thủ

Vách Ngăn Hắc Ám

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 12/11.4/10.8/10.2/9.6/9 giây

Tiêu thụ: 80 năng lượng

Aleister triệu hồi vách ngăn hắc ám, làm choáng và gây 315/355/395/435/475/515 (+1.2 công phép) sát thương phép lên kẻ địch. Thời điểm ma trận gây sát thương và khi ma trận biến mất đặt một dấu ấn lên kẻ địch

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile