Trang bị Thanh Cao | Hội Quán Cao Thủ

Thanh Cao

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Khi bị tấn công Payna phản đòn gây cho kẻ tấn công 200 (+30 mỗi cấp) (+1.0 công phép) sát thương phép, và giảm 60% tốc độ di chuyển của hắn trong 1 giây.