Trang bị Kết Giới Sinh Mệnh | Hội Quán Cao Thủ

Kết Giới Sinh Mệnh

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 60/50/40 giây

Tiêu thụ: 120/140/160 năng lượng

Payna tụ năng lượng tạo ra kết giới, giúp đồng đội xung quanh tăng 150/185/210 giáp, địch trong phạm vi mỗi 0.5 giây sẽ chịu 250/310/370 (+0.45 công phép) sát thương phép lên phe địch mỗi 0.5 giây và giảm tốc chạy 20%. Kẻ địch đứng trong kết giới 2 giây sẽ bị làm choáng 1.25 giây. Tung kĩ năng sau 0.6 giây sẽ ngắt kết giới.