Trang bị Vô Địch Thiên Hạ | Hội Quán Cao Thủ

Vô Địch Thiên Hạ

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Mỗi lần Ngộ Không tung một chiêu thức, đòn đánh thường tiếp theo của hắn được cường hóa gây 330 (+14 mỗi cấp) (+1.0 công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời khiến hắn lập tức áp sát mục tiêu. Đặc biệt Ngộ Không sở hữu sẵn 15% Tỷ lệ chí mạng.

Kỹ năng khác của Ngộ Không