Trang bị Xuyên Thấu | Hội Quán Cao Thủ

Xuyên Thấu

Vị trí: Nội tại

Sau mỗi 2 đòn đánh thường, đòn tiếp theo của Slimz sẽ xuyên thủng mục tiêu và sát thương lên cả các nạn nhân phía sau, gây 130% công vật lý sát thương vật lý.