Trang bị Thần Lực | Hội Quán Cao Thủ

Thần Lực

Vị trí: Nội tại

Quả cầu ánh sáng sẽ lập tức được làm mới thời gian hồi, đồng thời được cường hóa trong vòng 3 giây tiếp theo sau mỗi khi Ilumia tung 2 chiêu bất kỳ.