Trang bị Cú Đấm Chân Không | Hội Quán Cao Thủ

Cú Đấm Chân Không

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 4/3.6/3.2/2.8/2.4/2 giây

Tiêu thụ: 40 nội năng

Raz vung tay mạnh đến mức sức gió của cú đấm gây 500/580/660/740/820/900 (+0.93 Công phép) sát thương phép kèm hiệu ứng làm chậm 60/66/72/78/84/90% tốc chạy, và giảm 50/100/150/200/250/300 giáp phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải; chiêu thức tung trúng đích giúp hồi 25 nội năng.