Trang bị Kiếm Vũ | Hội Quán Cao Thủ

Kiếm Vũ

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 0/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Airi múa kiếm lướt theo hướng chỉ định gây 100/120/140/160/180/200 sát thương vật lý. Chiêu thức này có thể tung tối đa 3 lượt trước khi tiến vào thời gian hồi chiêu.

Kỹ năng khác của Airi