Trang bị Võ Hồn | Hội Quán Cao Thủ

Võ Hồn

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Mỗi 15 giây khi gây sát thương lên tướng địch giúp kích hoạt nội lực Zuka, tăng thêm 25/30/35/40% công vật lý trong 4 giây.