Trang bị Hoả Hồn | Hội Quán Cao Thủ

Hoả Hồn

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Hoả cầu trúng đích khiến các nạn nhân phải gánh chịu hiệu ứng Hỏa hồn, hiệu ứng kéo dài 3 giây. Chiêu thức tiếp theo của Ignis nếu kích phát Hỏa hồn sẽ được cường hóa và hồi cho Ignis 120 (+8 mỗi cấp) (+0.3 công phép) máu

Kỹ năng khác của Ignis