Trang bị Hoả Cầu | Hội Quán Cao Thủ

Hoả Cầu

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 3 giây

Tiêu thụ: 30/34/38/42/46/50 năng lượng

Ignis tung cầu lửa vào mục tiêu đầu tiên, thứ sẽ phát nổ theo hình nón lên những kẻ địch phía sau, gây 320/380/440/500/560/620 (+0.5 Công phép) sát thương phép, đồng thời tăng 40% tốc chạy trong 1 giây. Nếu mục tiêu trúng chiêu đang dính phải hiệu ứng Hỏa hồn, Ignis sẽ nhận một lá chắn giúp chặn 300/400/500/600/700/800 (+0.65 Công phép) sát thương trong 2 giây.

Kỹ năng khác của Ignis