Trang bị Phong Ba | Hội Quán Cao Thủ

Phong Ba

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 40 giây

Tiêu thụ: 120 năng lượng

Zill hóa thân thành một luồng phong ba bão tố trong 1.5 giây, tấn công liên tục 5 lần lên những kẻ địch lân cận, gây 250/450/650 (+0.45 Công phép) sát thương phép mỗi đợt. Kẻ địch trúng nhiều đòn sẽ chỉ phải chịu 40% sát thương từ đòn thứ hai trở đi. Suốt khoảng thời gian này Zill không thể bị công kích hoặc chọn làm mục tiêu.

Kỹ năng khác của Zill