Trang bị Phong Ba | Hội Quán Cao Thủ

Phong Ba

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 40 giây

Tiêu thụ: 120 năng lượng

Zill hóa thân thành một luồng phong ba bão tố trong 1.5 giây, tấn công liên tục 5 lần lên những kẻ địch lân cận, gây 250/450/650 (+0.45 Công phép) sát thương phép mỗi đợt. Kẻ địch trúng nhiều đòn sẽ chỉ phải chịu 40% sát thương từ đòn thứ hai trở đi. Suốt khoảng thời gian này Zill không thể bị công kích hoặc chọn làm mục tiêu.

Các kỹ năng khác của Zill

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile