Trang bị Đùa Sốc | Hội Quán Cao Thủ

Đùa Sốc

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 50/55/60/65/70/75 năng lượng

Joker khai hỏa khẩu súng phóng lựu gây 365/475/585/695/805/915 (+1.8 Công vật lý) sát thương vật lý lên mọi kẻ địch trúng chiêu. Những nạn nhân trúng sau sẽ chịu sát thương giảm dần từ 10% đến 60%.

Kỹ năng khác của Joker