Trang bị Bịp Bợm | Hội Quán Cao Thủ

Bịp Bợm

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 15/14/13/12/11/10 giây

Tiêu thụ: 80/90/100/110/120/130 năng lượng

Joker loại bỏ mọi trạng thái làm chậm trên bản thân, đồng thời tự tăng 30/36/42/48/54/60% tốc chạy kèm hiệu ứng miễn nhiễm sát thương vật lý trong 2 giây.

Kỹ năng khác của Joker