Trang bị Nhất Kích Tất Sát | Hội Quán Cao Thủ

Nhất Kích Tất Sát

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 10/9.5/9/8.5/8/7.5 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Ryoma rút kiếm chớp nhoáng gây 320/360/400/440/480/520 (+2.0 Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch đầu tiên trúng phải, và 50% lượng sát thương đó lên các mục tiêu sau. Các nạn nhân trúng rìa chiêu sẽ bị choáng 0.75 giây.