Trang bị Hỗn Mang Tiễn | Hội Quán Cao Thủ

Hỗn Mang Tiễn

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 45/40/35 giây

Tiêu thụ: 130/150/170 năng lượng

Sau thoáng chốc niệm chú, Tel’Annas bắn ra một mũi tên hỗn mang, gây 200/300/400 (+0.6 Công vật lý) sát thương vật lý và làm choáng chúng trong 0.75 giây. Kẻ địch cách càng xa càng chịu nhiều sát thương, lên đến 400/600/800 (+1.0 Công vật lý) sát thương vật lý. và 1.75 giây choáng. Tel’Annas được tăng 30% tốc chạy trong 2 giây sau đó.

Kỹ năng khác của Tel'Annas