Trang bị Superman | Hội Quán Cao Thủ

Superman

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 70/60/50 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Superman hấp thu năng lượng mặt trời , giúp tăng 100% tốc độ nạp siêu năng trong 10 giây. Nếu tung chiêu trong trạng thái phi hành, anh bay đến đẩy lùi nạn nhân, gây (10% máu tối đa) sát thương vật lý và tăng 100% tốc độ nạp siêu năng trong 10 giây.