Trang bị Nguyệt Vực | Hội Quán Cao Thủ

Nguyệt Vực

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 12/11/10/9/8/7 giây

Tiêu thụ: 60/65/70/75/80/85 năng lượng

Lindis tạo ra một cái bẫy tồn tại tối đa 2 phút tại điểm đã chọn. Khi tiếp xúc với kẻ địch chiếc bẫy sẽ làm mục tiêu lộ diện đồng thời bộc phát tạo ra một vùng làm chậm 30% tốc chạy và gây 360/432/504/576/648/720 (+1.2 công vật lý) sát thương vật lý sau thoáng chốc. Lindis tối đa dự trữ được 2 bẫy. Những chiếc bẫy này nếu không bị kích hoạt bởi kẻ địch sẽ trở nên tàng hình sau 2 giây

Kỹ năng khác của Lindis