Trang bị Nguyệt Ảnh | Hội Quán Cao Thủ

Nguyệt Ảnh

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 5/4.5/4 giây

Tiêu thụ: 30/35/40 năng lượng

Lindis triệu hồi ảo ảnh tấn công kẻ địch, gây 220/300/380 (+1.0 công vật lý) sát thương vật lý kèm các hiệu ứng trên đòn đánh.Lindis có thể dự trữ tối đa 5 ảo ảnh, và thời gian hồi giữa hai lần dùng ảo ảnh liên tiếp là 2 giây

Kỹ năng khác của Lindis