Trang bị Sát Vực | Hội Quán Cao Thủ

Sát Vực

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 40/35/30 giây

Tiêu thụ: 0 năng lượng

Omen lao đến tướng địch đầu tiên trúng chiêu gây 400/500/600 (+1.2 công vật lý) sát thương vật lý, đồng thời tạo ra một đấu trường tử vong khiến mục tiêu bị giảm 20% sát thương gây ra, và không thể trốn thoát trong 5 giây.

Kỹ năng khác của Omen