Trang bị Thú Kích | Hội Quán Cao Thủ

Thú Kích

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 60 năng lượng

Arum phóng năng lượng lan tỏa ra xung quanh gây 250/300/350/400/450/500 (+ 0.4 công phép) sát thương phép lên những kẻ địch lân cận, đồng thời triệu hồi 1 linh thú vờn quanh bản thân. Tung chiêu trúng kẻ địch giúp giảm thời gian hồi 50%. Số lượng linh thú quyết định hiệu lực của Thú sổng; tối đa tồn tại 3 linh thú.

Kỹ năng khác của Arum